Pravidla DifferMent.net


I. Obecná ustanovení

§1 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem kopírovat obsah serverů DM.

§2 Na serverech DM není povolena neautorizovaná reklama.

§3 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky - nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu nebo homofobie.

§4 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgárnu komunikaci na všech našich serverech a webu.

§5 Je přísně zakázáno jakkoliv úmyslně ničit / poškozovat servery DM.

§6 Je přísně zakázáno šířit jakékoliv interní informace serveru, tedy informace, které se týkají plánovaných novinek, změn, výše trestů, interního chodu týmu apod.

 

II.  Herní účty

§1 Všechny herní účty, data, a taktéž i itemy (postavené bloky, a stavby) na těchto účtech obsažené, zůstávají majetkem DM a není možné si na ně nárokovat.

§2 V případě ztráty dat není nárok na odškodnění ze strany serveru či členy A-teamu.

§3 Za ztrátu hesla k hernímu účtu server nenese zodpovědnost.

§4 Žádný člen A-týmu nemá právo vyžadovat od hráče informace o účtu (heslo, e-mail atd.).

§5 Je zakázáno užívat vulgární výrazy jako názvy postav, zda stavět z bloků vulgární nápisy nebo znaky / obrázky.

 

III. Admin Tým

§1 Členy A-týmu jsou všichni Administrátoři (tj Majitel, Administrátor, a Team Leader dále jako "Vedení"), Helper a Builder.

§2 Helper je povinen dořešit váš problém.

§3 Helper dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel DM.

§4 V případě nesouhlasu s helperem se lze odvolat na vyšší autoritu serveru (resp. Vedení serveru), pokud se bude stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest neodvolatelný.

§5 Rozhodnutí Vedení je konečné, není proti němu odvolání.

§6 Žádný člen týmu nesmí mít významný post na jiném serveru.

§7 Člen tímu nesmie v žiadnom prípade zneužívať svoje právomoci.

§8 Po odchodu / vyhozeni z týmu se bývalý člen může vrátit do AT po uplynutí dvou měsíců, pokud Vedení nerozhodlo jinak.

 

IV. Tresty

§1 O druhu a délce trestu rozhoduje člen týmu podle aktuální tabulky trestů.

§2 AT si vyhrazuje právo potrestat jakékoli netaktní, nebo jinak pohoršující jednání nevymezené pravidly.

§3 Screenshoty/videa se obecně nepovažují za prokazatelný materiál a AT na takový důkaz bude brát ohled podle vlastního uvážení.

§4 Základním prokazatelným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám člen týmu.

§5 O zrušení trestu primárně rozhoduje člen týmu který ban udělil.

§6 Hráč může mít na serveru zaregistrovaných více účtů a hrát za libovolný z nich za předpokladu, že na žádném účtě nemá aktivní trest. Pokud má aktivní trest v podobě mute, je poviný hrát za účet, na kterém trest má. Pokud má aktivní ban, je hráč povinen počkat do doby než mu trest vyprší.

 

V. VIP a další placené služby

§1 Jakékoliv placené služby (VIP, Tokens (herní finance) a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serverů, proto služby nejsou nárokovatelné.

§2 Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtu.

§3 Výhody, které může hráč s VIP účtem využívat, nejsou trvalé a Vedení má právo je kdykoliv změnit, případně zrušit bez jakéhokoliv upozornění.

§4 V případě hráčovy neaktivity se VIP neprodlužuje. K prodloužení VIP účtu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 24 hodin.

§5 Hráč o VIP přichází bez nároku náhrady v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel nebo zániku serveru.

§6 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč má povinnost tuto skutečnost nahlásit prostřednictvím ticketu / e-mailu.

 

VI. Základní pravidla pro MC servery

§1 Je zakázáno jakkoliv zneužívat evidentní chyby hry. Nenahlášení takových chyb se trestá.

§2 Módy, cheaty, hack clienty a veškeré modifikace Minecraftu, které zvýhodňují hráče oproti ostatním, jsou zakázány. Zakázaný je také X-Ray resourcepack. Povolená je minimapa, damage indikátor a módy typu BetterPvP i alternativní klienti jako je například Badlion Client, LabyMod apod.

§4 Je zakázáno jakkoli spamovat globální i soukromý chat.

 

VII. Závěrečná ustanovení

§1 Hraním nebo jiným užíváním služeb DifferMent.cz uživatel automaticky souhlasí s pravidly.

§2 Pravidla jsou závazné pro všechny hráče a Admin Team na serveru.

§3 Vedení si vyhrazuje právo pro změnu pravidel kdykoliv, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

§4 Pravidla nabírají plnou účinnost od 1.6.2019.

 

Poslední změna: 1.6.2019

Minecraft

Status: Online
IP: mc.DifferMent.net
Verze: 1.8 - 1.14
Hraci: 0/150